tidaratjung

อาหารนานาชาติ

ธุรกิจอาหารสิงคโปร์บุกตลาดสหรัฐอเมริกา

ธุรกิจอาหารสิงคโปร์บุกตลาดสหรัฐอเมริกา

ปัจจุบันมูลค่าการค้าอาหารเอเชียน (Asian Food) ในตลาดสหรัฐฯ ประมาณ 3.3 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ต่อปี และคาดว่าจะเจริญเติบโต ร้อยละ 20 ภายในปี 2552 ถือเป็นโอกาสดีสำหรับธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มของสิงคโปร์ ซึ่งในปี 2548 ธุรกิจอาหารของสิงคโปร์ทำรายได้ในสหรัฐฯ มูลค่า 720 ล้านเหรียญสิงคโปร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 จากปี 2547 และส่งออกสินค้าอาหารไปยังสหรัฐฯ ประมาณ 212 ล้านเหรียญสิงคโปร์ ในปี 2548 เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากปีที่ผ่านมา

International Enterprise Singapore (IE Singapore ) ได้วางแผนการดำเนินการ เพื่อสนับสนุน และส่งเสริมผู้ประกอบการ F & B ในการเข้าไปแข่งขันในตลาดสหรัฐฯ ดังนี้

  1. เข้าร่วมเทศกาลอาหารในเมืองใหญ่ๆ เพื่อเจาะกลุ่มผู้บริโภค โดยประชาสัมพันธ์ตรายี่ห้อ และฝีมือการทำอาหารของสิงคโปร์ ในเมนูอาหารของคนอเมริกัน จากความสำเร็จของกิจกรรม “Tiger Beer Singapore Chilli Crab Fest” และ “Ridgeway Country Club” ในนิวยอร์ก เทศกาลเหล่านี้มีร้านอาหารสิงคโปร์เข้าร่วมจำนวนมาก ซึ่งยึดเอกลักษณ์รสชาติและยี่ห้อของสิงคโปร์ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รู้จักและคุ้นเคยกับรสชาติอาหารสิงคโปร์ ซึ่งส่งผลให้ความต้องการผลิตภัณฑ์อาหารเพิ่มขึ้นอีกด้วย
  2. ประชาสัมพันธ์ตรายี่ห้อสินค้าให้เป็นที่รู้จักให้มากขึ้น ผ่านการค้าปลีก และสถาบันสอนทำอาหารที่มีชื่อเสียง เช่น The Culinary Institute of America (CIA) ซึ่ง IE ได้จัดกิจกรรม โดยเชิญตัวแทนจาก 16 Chef ที่มีชื่อเสียง ผู้ค้าปลีก และสมาชิกจากสถาบันสอนทำอาหารระหว่างประเทศที่มีชื่อเสียง ซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์อาหาร และศักยภาพของอุตสาหกรรมอาหารของสิงคโปร์ โดยเฉพาะเครื่องปรุงซ็อสต่างๆ
  3. จัดสัมมนาแก่ผู้ประกอบการของสิงคโปร์ เพื่อให้ความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับโอกาสในการทำธุรกิจ และแนวโน้มของอาหารเอเชียนในตลาดสหรัฐฯ

ข้อสังเกต สิงคโปร์ได้ ให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมอาหาร และต้องการผลักดันให้ผู้ประกอบการออกไปลงทุนในต่างประเทศมากขึ้น ในขณะเดียวกันจะเร่งประชาสัมพันธ์ให้ทั่วโลกรู้จักอาหารสิงคโปร์อีกด้วย อาหารที่มีชื่อเสียงของสิงคโปร์ ได้แก่ ปูผัดพริก ปูผัดพริกไทยดำ ข้าวมันไก่ หมูแผ่น และเครื่องปรุงซ็อสต่างๆ ซึ่งปัจจุบันได้มุ่งเจาะตลาดสหรัฐฯ เพราะมีผู้นิยมรับประทานอาหารเอเชียน ทั้ง จีน ญี่ปุ่น ไทย และอินเดียจำนวนมากอยู่แล้ว และมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีชุมชนเอเชียพำนักอาศัยอยู่ในรัฐต่างๆ ดังนั้น ในอนาคตหากธุรกิจอาหารต้องมีการแข่งขันกันมาก ไทยควรให้ความสำคัญกับการให้บริการ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญของการดำเนินธุรกิจบริการ

 

 

ที่มา : IE Singapore และ THE STRAITS TIMES สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงสิงคโปร์ พฤศจิกายน 2549

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on September 7, 2013 by in เรื่องราวของอาหาร.
%d bloggers like this: